طراحی لند اسکیپ گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
محوطه سازی باغ مهندس فرحزادی
محوطه سازی باغ ویلا مهندس فرحزادی
طراحی باغ و ویلا و محوطه مهندس فرحزادی
طراحی باغ احمد آباد مهندس محمدرضا فرح زادی
طراحی محوطه باغ و ویلا | گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
فضاسازی باغ ویلا محمدرضا فرح زادی
محوطه سازی و اجرای طراحی و فضاسازی باغ ویلا مهندس محمدرضا فرح زادی
محوطه سازی ویلا احمدآباد | گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
محوطه سازی ویلا در احمداباد مستوفی محمدرضا فرحزادی
محوطه سازی باغ و ویلا مهندس فرحزادی
محوطه سازی و طراحی باغ مهندس فرحزادی
محوطه سازی و طراحی ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
محوطه سازی باغ و ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
محوطه سازی و طراحی باغ و ویلا مهندس فرح زادی
محوطه سازی و طراحی فضای سبز و فضاسازی باغ ویلا مهندس فرح زادی
گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی طراحی باغ ویلا و محوطه سازی و لند اسکیپ
طراحی محوطه باغ ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

جزئیات پروژه محوطه سازی باغ ویلا احمد آباد

  • کارفرما: جناب مهندس روایی نیا
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 5000 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1400
  • موقعیت: احمد آباد مستوفی

طراحی پلان محوطه باغ ویلا

در ادامه دو طراحی پلان و فضاسازی محوطه باغ ویلای واقع در احمدآباد مستوفی را مشاهده می نمایید که در دو مرحله طراحی اولیه و طراحی با تایید نهایی انجام گردید.

بیشتر بخوانید: برآورد قیمت بازسازی ساختمان

پلان اولیه محوطه سازی باغ ویلای احمداباد

 

طراحی پلان محوطه کامل طراحی قسمت دوم مهندس فرح زادی

 

طراحی نما ساختمان مطابق شهرداری

مشاهده پروژه های بیشتر: