طراحی و دکوراسیون داخلی خانه مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی داخلی طراحی دیوار گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی خانه مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی منزل مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی منزل مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی منزل گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی خانه مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی منزل مسکونی طراحی داخلی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی شومینه لوکس برای منزل مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

جزئیات طراحی و دکوراسیون داخلی واحد مسکونی پاسداران گلستان سوم

  • کارفرما: جناب آقای محمدزاده
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 120 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1398
  • موقعیت: پاسداران _ گلستان سوم

ویدیو طراحی و بازسازی ( خانه مسکونی پاسداران گلستان 3 )

مشاهده پروژه های بیشتر: