طراحی و اجرای لنداسکیپ ویلا فشم مهندس فرحزادی
محوطه سازی مهندس فرحزادی
اجرای لنداسکیپ مهندس فرحزادی
طراحی نما ویلای فشم مهندس فرحزادی
نورپردازی نما ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
لنداسکیپ و نما گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
نمای پشت خانه ویلایی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی نما ساختمان فشم گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و اجرای نما ویلا در فشم امامه گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی نما خانه ویلایی در فشم گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی محوطه سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی نمای ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طرای نمای پشت نمای ساختمان گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
نما ساختمان گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
محوطه سازی ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی دیوار ویلا گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

جزئیات طراحی و اجرای نما و لنداسکیپ خانه ویلایی فشم

  • کارفرما: جناب مهندس روایی نیا
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 570 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1399
  • موقعیت: فشم _ امامه

نمونه های محوطه سازی باغ ویلا فشم

محوطه سازی باغ ویلا فشم امامه گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

محوطه سازی و لنداسکیپ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

محوطه سازی در باغ ویلای فشم گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

اجرای آلاچیق در باغ ویلای فشم امامه گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

محوطه سازی باغ فشم گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

اجرای محوطه سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

بیشتر بخوانید: قیمت بازسازی خانه 

مشاهده پروژه های بیشتر: