طراحی شهرک ویلایی کردان گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی طراحی و محوطه سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی ویلا و ویلا سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی خانه ویلایی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی شهرک ویلایی و طراحی محوطه گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی ویلا و محوطه سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی ویلا به همراه محوطه سازی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی ویلا و محوطه سازی ویلا کردان گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

جزئیات طراحی شهرک ویلایی کردان

  • کارفرما: جناب آقای وایلی زاده
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 14000 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1397
  • موقعیت: کردان

مشاهده پروژه های بیشتر: