دکوراسیون اتاق مدیریت ساختمان اداری مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی سه واحدی ساختمان اداری
دکوراسیون داخلی اداره سه واحدی پاسداران مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی واحد تجاری | مهندس فرحزادی
طراحی واحد اداری و اتاق جلسات مهندس فرحزادی
طراحی داخلی ساختمان اداری مهندس فرحزادی

جزئیات طراحی و دکوراسیون داخلی سه واحد اداری پاسداران بوستان 10

  • کارفرما: جناب آقای محمد خانی
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 300 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1400
  • موقعیت: پاسداران – بوستان 10

طراحی و دکور سه واحد اداری در بوستان 10

این پروژه شامل طراحی و دکوراسیون داخلی سه واحد اداری می باشد که با توجه به خواسته های کارفرما و کاربری واحد طراحی گردید. در ادامه تصاویر طراحی سه بعدی  هر واحد را به طور مجزا قرار می دهیم.

مطالب و نمونه کارهای بیشتر: بازسازی

 

شیت بندی و تحویل طراحی به کارفرما

شیت بندی طراحی سه واحد اداری

طراحی و دکوراسیون واحد اول ساختمان اداری پاسداران بوستان 10

دکوراسیون داخلی سه واحدی ساختمان اداری
دکوراسیون داخلی اداره سه واحدی پاسداران مهندس فرحزادی
دکوراسیون میز منشی شرکت | مهندس فرحزادی
طراحی شرکت مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی واحد اداری مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی واحد تجاری | مهندس فرحزادی

طراحی و دکوراسیون واحد دوم ساختمان اداری پاسداران بوستان 10 ( آلترناتیو 1 )

دکوراسیون اتاق مدیریت ساختمان اداری مهندس فرحزادی
طراحی واحد اداری و اتاق جلسات مهندس فرحزادی
طراحی سرویس بهداشتی واحد اداری مهندس فرحزادی
طراحی سرویس بهداشتی واحد اداری مهندس فرحزادی

طراحی و دکوراسیون واحد دوم ساختمان اداری پاسداران بوستان 10 ( آلترناتیو 2 )

دکوراسیون اتاق مدیریت ساختمان اداری مهندس فرحزادی
طراحی واحد اداری و اتاق جلسات مهندس فرحزادی
طراحی سرویس بهداشتی واحد اداری مهندس فرحزادی
طراحی سرویس بهداشتی واحد اداری مهندس فرحزادی

طراحی و دکوراسیون واحد سوم ساختمان اداری پاسداران بوستان 10 ( آلترناتیو 1 )

طراحی و دکوراسیون داخلی سه واحد اداری مهندس فرحزادی
قیمت طراحی اتاق انتظار ساختمان اداری مهندس فرحزادی
اجرای دکوراسیون داخلی مهندس فرح زادی
طراحی داخلی ساختمان اداری مهندس فرحزادی
اتاق جلسات ساختمان اداری مهندس فرحزادی
طراحی اتاق اداری و میز اداری مهندس فرحزادی

طراحی و دکوراسیون واحد سوم ساختمان اداری پاسداران بوستان 10 ( آلترناتیو 2 )

طراحی شرکت طراحی اتاق جلسات و میز کنفرانس گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
دکوراسیون شرکت و طراحی واحد اداری گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
دکوراسیون و طراحی داخلی واحد اداری اتاق جلسات وو طراحی میز جلسات گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی واحد اداری | گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و دکوراسیون داخلی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

قسمتی از طراحی سه بعدی اتاق مدیریت پروژه ( ویدیو )

مشاهده پروژه های بیشتر: