طراحی دیوار ورودی گیمینگ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی سه بعدی اتاق گیم گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی اتاق گیمینگ ساختمان تجاری و اداری گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی اتاق گیمینگ طراحی سقف اتاق گیم گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی اتاق گیمینگ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی قسمت های مختلف اتاق گیمینگ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی اتاق گیمینگ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی
طراحی و نورپردازی اتاق گیمینگ گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

جزئیات پروژه طراحی اتاق گیمینگ ساختمان اداری

  • کارفرما: جناب آقای مردانی
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 160 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1399
  • موقعیت: پاسداران _ گلستان دوم

مشاهده پروژه های بیشتر: