بازسازی و دکوراسیون داخلی فضای سبز گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
بازسازی و دکوراسیون داخلی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای فضای سبز بالکن گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و بازسازی و دکوراسیون داخلی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
بازسازی و طراحی فضای سبز گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای دیوار سبز گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی فضای سبز گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
طراحی و اجرای فضای سبز در بالکن گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

جزئیات پروژه اجرای فضای سبز بام و بالکن املاک ایوان

  • کارفرما: جناب آقای مردانی
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 450 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1398
  • موقعیت: پاسداران _ گلستان دوم

مشاهده پروژه های بیشتر: