اجرای فونداسیون ساختمان 5 طبقه مهندس فرحزادی

جزئیات پروژه تخریب، گودبرداری، اجرای فونداسیون، ساختمان 5 طبقه

  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 550 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1395
  • موقعیت: تهران _ شهرآرا

تخریب، خاکبرداری، اجرای سازه نگهبان و فونداسیون به صورت پیمانکاری

مرحله اول: تخریب ساختمان قدیمی

 

تخریب ساختمان قدیمی و جمع آوری نخاله مهندس فرحزادی

تخریب ساختمان قدیمی گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

تخریب ساختمان قدیمی مهندس فرحزادی

 

مرحله دوم: برداشتن گود و اجرای سازه نگهبان

 

خاکبرداری و گودبرداری ساختمان 5 طبقه مسکونی مهندس فرح زادی

گودبرداری ساختمان 5 طبقه گروه طرح و ساخت فرح زادی

اجرای گودبرداری و پایدارسازی گود به روش خرپا مهندس فرحزادی

خاک برداری و گودبرداری مهندس فرح زادی

 

مرحله سوم: اجرای فونداسیون

 

اجرای فونداسیون ساختمان 5 طبقه مهندس فرحزادی

اجرای فونداسیون ساختمان 5 طبقه مهندس فرحزادی

بتن ریزی فونداسیون ساختمان مسکونی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

 

دکوراسیون داخلی خانه در تهران

مشاهده پروژه های بیشتر: