جزئیات بازسازی واحد اداری پاسداران بوستان 10

  • کارفرما: جناب آقای محمدخانی
  • مساحت: 160 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1401
  • موقعیت: پاسداران بوستان 10

بازسازی سرویس بهداشتی و حمام

بازسازی سرویس مطابق طراحی برای حمام و سرویس بهداشتی انجام گردید.
  • image