اجرای بازسازی و دکوراسیون داخلی شرکت خصوصی ام جی مهندس فرحزادی
دکوراسیون داخلی نمایندگی خودرو ام جی مهندس فرح زادی
پروژه بازسازی شرکت خصوصی نمایندگی خودرو مهندس محمدرضا فرحزادی
گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی دکور دفتر کار نمایندگی خودرو ام جی

جزئیات پروژه بازسازی شرکت خصوصی خودرو MG

  • کارفرما: نمایندگی خودرو ام جی
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 85 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1395
  • موقعیت: توانیر

مشاهده پروژه های بیشتر: