بازسازی آشپزخانه صنعتی در خیابان طالقانی مهندس فرحزادی
بازسازی سزویس بهداشتی آشپزخانه صنعتی مهندس محمدرضا فرحزادی
بازسازی و طراحی اشپزخانه مطابق بودجه کارفرما مهندس فرحزادی
طراحی و بازسازی آشپزخانه صنعتی مطابق بودجه کارفرما مهندس فرح زادی
بازسازی اشپزخانه بزرگ و پیشرفته مهندس محمدرضا فرحزادی

جزئیات طراحی و بازسازی آشپزخانه صنعتی طالقانی

  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 160 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1399
  • موقعیت: خیابان طالقانی

ویدیو بازسازی آشپزخانه صنعتی

مشاهده پروژه های بیشتر: