اجرای پروژه سفت کاری پیمانکاری | گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی

جزئیات پروژه سفت کاری و نازک کاری ( اجرای بتن مگر، وال پست، دیوار چینی، سیمانکاری، شیب بندی، کف سازی )

  • کارفرما: جناب مهندس روایی نیا
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 1600 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1399
  • موقعیت: دروس _ ارم 3

پیمانکاری پروژه دروس ارم 3 ( سفت کاری و نازک کاری ) ویدیو

<

مشاهده پروژه های بیشتر: