کفسازی پشت بام و دیوار چینی گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای کف سازی پشت بام مهندس فرح زادی
کف سازی محوطه مهندس فرح سازی
اجرای کفسازی حیاط مهندس فرح سازی
نمای ساختمان مهندس فرح زادی
اجرای صفر تا صد نما ساختمان 5 طبقه مهندس فرح زادی
عملیات دیوارچینی، اجرای نما و کف سازی ساختمان مسکونی مهندس فرح زادی
اجرای نما ساختمان مسکونی مهندس فرح زادی

جزئیات پروژه پیمانکاری ( دیوارچینی، اجرای نما و کف سازی )

  • کارفرما: جناب آقای هاشمی
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 1400 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1397 – 1396
  • موقعیت: هویزه _ مهماندوست

مشاهده پروژه های بیشتر: