پیمانکاری بتن ماله ای باشگاه الهیه مهندس فرح زادی

جزئیات پروژه اجرای بتن ماله ای در باشگاه الهیه

  • کارفرما: جناب آقای نیکبخت
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 160 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1397
  • موقعیت: پل رومی

مشاهده پروژه های بیشتر: