پی کنی و اجرای فونداسیون گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای فونداسیون ساختمان پیمانکاری فونداسیون گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای ساختمان بتنی از صفر تا صد گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای صفر تا صد ساختمان قالب بندی ستون گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
قالب بندی بتن برای سقف اجرای سقف گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
ستون گذاری و بتن ریزی ساختمان | گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
آرماتور گذاری سقف و تخته چینی سقف گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
اجرای صفر تا صد ساختمان گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی

جزئیات پروژه اجرای اسکلت ساختمان بتنی 15 واحدی

  • کارفرما: جناب مهندس زرگرپور
  • مجری: گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی
  • مساحت: 3000 متر مربع
  • سال انجام پروژه: 1396
  • موقعیت: دیباجی جنوبی

مشاهده پروژه های بیشتر: