امروزه مهم‌ترین عمل در انجام هر کاری داشتن یک قرارداد مشخص است که در پروژه‌های عمرانی بسیار اهمیت دارد و از آن استفاده می‌شود که به همین منظور ما در این مقاله به بررسی انواع قرارداد ساخت جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی چه مواردی هستند می‌پردازیم. قراردادهای عمرانی...