مجری ذیصلاح کیست؟

وابسته به ماده ۱۰ تنظیم گشته در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی، مجری ذیصلاح یا همان مجری  ساختمان شخصی در جایگاه حقیقی یا حقوقی معرفی می‌گردد که صاحب پروانه اشتغال به فعالیت از سوی سازمان راه و شهرسازی در حوزه اجرای ساختمان می‌باشد و دارای یک قرارداد همسان و تنظیم گشته با مالک ساختمان بوده که وظیفه اجرایی نمودن موضوع قرار داد را عهده دار است.

کدام ساختمان‌‌ها نیازمند مجری حقوقی ساختمان هستند؟

همان گونه که بیان گشت، متناسب با ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده 33، هر یک از عملیات اجرایی ساختمان به واسطه مجری صاحب صلاحیت یا همان مجری حقوقی ساختمان صورت می‌پذیرد. وابسته به موارد حاکم در ماده‌ قانونی و همینطور احکام صادره در حوزه مجریان دارای عدم صلاحیت ، این‌ گونه بر می‌آید که حتی جزئی ترین تخریب و تعمیرات در هر بنا جزئی از وظایف مجری ذیصلاح است و مالکان می‌توانند که در همه این موارد از تمامی خدمات این افراد بهره مند گردند.

حق الزحمه مجری حقوقی  ساختمان به چه صورت برآورد می‌گردد ؟

میزان حق الزحمه مجریان حقیقی و حقوقی را می‌توان در نوع قرارداد ، نوع خدمات ذکر شده، تعداد طبقات بنا، وجود زیرزمین، نوع سازه، همجواری‌ها، میزان گود برداری‌ها و…. محاسبه نمود. به طور کلی هر نوع امر اجرایی در هر پروژه با توافق نمودن با کارفرما و در نظر گرفتن شرایط شخصی در دو طرف به مبلغ مدنظر اطلاق می‌گردد. البته قرار دادهای سال جدید صاحب شرایط قرار داد‌های سال گذشته نبوده و تورم بر ارقام قرار تنظیمی میان کارفرما و مجری حقوقی  ساختمان تاثیر گذار خواهد بود.  ولی اگر مایل باشید، می‌توانید پیش از هر اقدامی از میزان حداقلی و حداکثری آن مطلع گردید.

 وظایف مهندس مجری حقوقی ساختمان چیست؟

متناسب با ماده ۹ دستورالعمل نوع فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، تمامی مسئولیت‌های اجرای ساختمان به‌ صورتی که در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه‌های منبعث از آن یاد گشته است؛ از وظایف سازندگان حقیقی و حقوقی موضوع ابلاغیه است. در پایان مجریان ساختمانی باید به کارفرما ، مرجع صدور پروانه ، مراجع کنترل ساختمان ، دستگاه نظارت و ناظران در صورت انتظار برنامه کار دهند. ولی در صورتی که قرار بر آن باشد که شرح وظایف مجری حقوقی ساختمان را به شکل جامع اما مختصر بیان داریم؛ این گونه تقسیم بندی خواهد گشت:

 وظایف عمومی یا قانونی:

گروه اول این مسئولیت از سوی قوانین جاری در حیطه  ساخت‌ و ساز شهری از وظایف مهندسین مجری حقوقی ساختمان است. به همین سبب به این گروه از وظایف، وظایف قانونی یا عمومی لقب داده می‌شود. وابسته به مبحث دوم مقررات ملی و همینطور شرایط عمومی حاکم، مجری ذیصلاح وظیفه دارد تا امور زیر به نتیجه برساند :

پایش نمودن نقشه‌‌ها چون تناسب داشتن با نقشه‌‌ها و مضاعف بر آن مشخصات درج گشته در پروانه، قوانین  شهرسازی و ضوابط ملی، پیش از اجرایی گشتن پروژه

  • برنامه‌ریزی اجرایی مراحل متعدد اجرا و گزارش آن به ناظر و مالک
  • حساسیت نسبت به اصول ایمنی در کارگاه به واسطه افرادی که در اجرای پروژه فعالیت دارند
  • همکاری با مهندسین ، تکنسین‌ها، معماران تجربی و پیمانکارانی که تخصص کافی در این حوزه را دارا هستند
  • تهیه نمودن و امضای سه سری نقشه کامل و جامع مانند تولید یا ازبیلت در انتهای کار و بدست آوردن تأییدیه ناظران پروژه
  • بکار گیری مصالح دارای استاندارد‌های اعلام گشته
  • بستن قرارداد با اکیپ‌های مطرح و صاحب تخصص
  • مورد کنترل قرار دادن همه مراحل اجرایی ساختمان طبق نقشه‌های مصوب، پروانه، قوانین حاکم در شهرسازی و…
  • پایبند بودن به شرایط خصوصی ذکر شده در قرارداد و تمامیت مشخصات درج شده در پروانه و نقشه‌های به تصویب رسیده
  • رعایت کردن هر یک از قانون‌های حاکم در روند ساخت‌ و ساز شهری چون مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و همینطور بخشنامه‌های قانونی صادر گشته از سوی مراجع مربوطه
  • پیاده سازی موضوع قرارداد متناسب با اصول مهندسی و کیفیت مطلوب و بهره بری از مصالح مرغوب و تحت حمایت استاندارد‌های بیان گشته

 وظایف قراردادی (شرایط خصوصی):

مورد دیگری که می‌تواند سبب ایجاد تعهدات و مسئولیت گردد. قرار داد انعقاد شده میان مالک یا صاحب‌کار و مجری حقوقی ساختمان است که عنوان وظایف قرارداد را از آن خود ساخته است. آری متوجه گشتیم که مجری ذیصلاح با تکیه بر قراردادهای همسان با مالک بنا برای اجرای پروژه دستبکار می‌شود. اما اگر در باب

قراردادهای همسان دچار ابهام هستید. باید بیان داریم که  قراردادهایی هستند که همگی دارای قالب یکسان و تنظیم گشته از سوی سازمان استان تهیه و تدوین گشته است. این قرار داد از سوی طرفین در دفترخانه ثبت‌ و در نتیجه به سازمان استان و مرجع صدور پروانه تحویل داده خواهد شد.

آیا مالک ساختمان می‌تواند در جایگاه مجری حقوقی  ساختمان قرار گیرد؟

از مهمترین چالش‌هایی که هر فرد در حوزه مهندس مجری حقوقی ساختمان با آن روبرو می‌گردد. این موضوع است که آیا مالک یک ساختمان این امکان را دارد که همزمان مجری حقوقی ساختمان خودش باشد. در حل این چالش بدون هیچ معطلی باید بگوییم که بله این موضوع امکان پذیر است. اما بدان شرط که به جهت انجام آن، نیاز است تا یک شرط مهم مدنظر قرار گیرد. اینکه شخص مالک صاحب پروانه اجرای ساختمان باشد. در این صورت مراجع ذیصلاح مجوز مجری بودن را به مالک خواهند داد تا فعالیتش را بدون هیچ نگرانی انجام دهد.

جمع بندی

در این مقاله از سایت گروه طرح وساخت مهندس فرح زادی به بررسی مجری حقوقی و مجری ذی صلاح پرداختیم و موارد مهم را برای شما عزیزان شرح دادیم.