تا به امروز درمورد شرایط و نحوه تعویض مهندس ناظر و مراحل قانونی آن، اطلاعات زیادی ارائه نشده در اغلب شرایط مهندسان پس‌از پذیرفتن چنین مسئولیتی با دردسرهایی مواجه شده و به‌ دنبال رفع مشکلات مربوط به آن هستند. البته در بیشتر اوقات به نتیجه مناسبی دست نخواهند یافت. به‌ همین خاطر نیز ما قصد داریم تا به‌ طور کامل در این باره توضیح دهیم.

 

نحوه تعویض مهندس ناظر ساختمان

یکی از مواردی که معمولاً در نظام مهندسی پیچیدگی‌های زیادی دارد  و مالکان و مهندسان هر ساختمانی در رابطه با آن سؤالات متعددی دارند، تعویض مهندس ناظر می‌باشد. در تعدادی از پروژه‌ها شرایط ایجاد شده که باید ناظر قدیم تعویض شده و ناظر جدیدی به‌جای آن بیاید. اما این کار مشروط بر مواردی است که که عبارت‌اند از:

طبق توافق بین مالک و ناظر زمانی ‌که مالک و ناظر با یکدیگر به توافق کامل می‌رسند، تا به ‌طورکلی ناظر عوض شود، می‌توان فرم  مختص به آن را کامل کرده و پس‌از مهر و امضا کردن و بردن به مرجع صدور پروانه برد. همچنین بعد از طی کردن تمام مرحله‌های قانونی ناظر تعویض شود. سپس می‌توان ناظر جدید را با آن جایگزین کرد.

شرایط مهم برای تعویض ناظر

در  خصوص تعویض مهندس ناظر حتماً باید شرایط زیر برقرار باشد:

  • فوت مهندس ناظر
  • حجر و ناتوانی  مهندس ناظر در انجام وظایف خود
  • مسافرت به خارج از کشور
  • عدم داشتن صلاحیت قانونی

البته باید بدانید که موارد بالا درصورت ی‌که مراجع قانونی آن‌ها را تأیید کنند امکان‌پذیر بوده و قابل ‌قبول است. در غیر صورت نمی‌توان ناظر را تعویض کرد. در چنین مواردی پس‌از تأیید شرایط تا زمان تعیین ناظر جدید مطابق بند 1-4-4 که جزء قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، تمامی کارها مراحل ساختمانی بایستی به واسطه مرجع صدور پروانه و متوقف شده و شروع دوباره‌ی آن تحت  نظر ناظر جدید از طرف سازمان استان صورت گیرد.

اتمام قرارداد ناظر ساختمان

این مورد یکی از پر چالش ترین شرایطی است. معمولاً مهندسان ناظر بر آن باور دارند که پس‌از تمام شدن قرارداد نظارت، هیچ ‌گونه مسئولیتی در برابر ساختمان نداشته و باید جهت تعویض ناظر اقدام شود. اما بایستی بگوییم که قرارداد بین مالک و ناظر تنها یک قرارداد مالی بوده و تنها مهندسین ناظر از لحاظ ریالی از مالک طلب دارند. شایان ذکر است که باید بر اساس تعرفه حق نظارت را از مالک دریافت کنند. بدین‌معنا که پس‌از تمام شدن قرارداد همچنان مسئولیت نظارت ساختمان به‌عهده آن‌ها است تا  زمانی ‌که برای تعویض ناظر امضاء نشده و به دفتر خدمات الکترونیکی در نظام مهندسی تحویل نشود.

مراحل قانونی جهت تعویض ناظر

جهت تعویض مهندس ناظر فرم تعویض مهندس ناظر بایستی پس ‌از گواهی امضاء در دفتر خانه‌های مربوطه در دفترخانه‌های ثبت اسناد تحویل یا  خدمات الکترونیکی تحویل داده شود. اما پس ‌از تحویل فرم و دریافت شماره نامه حتماً باید جهت پیگیری آن اقدام شده تا فرم مربوطه در شهرداری نیز به ثبت برسد. مسلماً بر اساس قانون در زمان تعویض ناظر پیشین و سپردن مسئولیت به شخص دیگر برای نظارت جدید، تاریخی که برگه پیرو پروانه درج شده‌ است.

صورت‌ جلسه فصل مشترک پس ‌از صادر شدن برگ پیرو پروانه و درج نام مهندس ناظر جدید، در پروانه ساختمان نوع مهندس قدیم و جدید در حضور مالک ساختمان باید صورت جلسه‌ای را با عنوان صورت ‌جلسه فصل مشترک تنظیم کنند. در این امر صورت‌جلسه تعیین می‌شود که چه عملیات اجرایی در زمان مهندس ناظر قدیم صورت ‌گرفته و مسئولیت‌های حقوقی این قسمت بر عهده ناظر قدیم است. تنظیم کردن این صورت‌جلسات جزء مهم‌ترین قسمت‌های مراحل تعویض مهندس ناظر می‌باشد.

 

آیا مهندسین ناظر می‌توانند از نظارت ساختمان استعفا یا انصراف دهند؟

در پاسخ به آن بگوییم که به‌هیچ‌عنوان مهندسین ناظر نمی‌توانند همانند مجریان پروژه از کار خود انصراف دهند. تنها راه جدایی از پروژه همان طی کردن مراحل تعویض  مهندس ناظر است.

سخن پایانی

ما در این مطلب به‌ طور کامل در مورد شرایط و نحوه تعویض مهندس ناظر و مراحل قانونی آن توضیحاتی را به شما ارائه دادیم. چراکه تا به امروز اطلاعات دقیقی در این ‌باره ارائه نشده است. قطعاً مالکان ساختمان و مهندسین ناظر با مشکلات متعددی در این حوزه مواجه هستند. همون‌طور که گفتیم برای تعویض ناظران ساختمان باید حتماً شرایطی برقرار باشد. آن‌ها نمی‌توانند بدون طی کردن مراحل مربوطه نظارت ساختمان انصراف یا استعفا دهند.