امروزه مهم‌ترین عمل در انجام هر کاری داشتن یک قرارداد مشخص است که در پروژه‌های عمرانی بسیار اهمیت دارد و از آن استفاده می‌شود که به همین منظور ما در این مقاله به بررسی انواع قرارداد ساخت جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی چه مواردی هستند می‌پردازیم.

قراردادهای عمرانی از نظر روش اجرا

روش تک عاملی یا امانی

از انواع قرارداد ساخت جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی چه مواردی هستند را می‌توان به روش تک عاملی یا امانی اشاره کرد. در این روش کارفرما مسئولیت تامین مالی پروژه، ماشین آلات، نیروهای متخصص، امکانات تکنولوژی و مراحل ساخت مدیریت را بر عهده دارد و بیشتر عوامل اجرایی دست کارفرما است. در این روش تک عاملی سود پیمانکار و هزینه‌های پیمانکار حذف می‌شود و معمولا از این نوع قرارداد برای پروژه‌های کوچک استفاده می‌شود.

قراردادهای دو عاملی

یکی دیگر از انواع قرارداد ساخت قرارداد دو عاملی است که کارفرما تمام کارهای طراحی، ساخت، راه اندازی، حمل و نقل، تجهیزات را به پیمانکار واگذار می‌کند و کارفرما فقط نظاره گر است. این روش به دو صورت روش طرح ساخت DB و روش طراحی، تدارک یا کلید در دست EPC/Turn key است.

طرح ساخت یکی از انواع قرارداد ساخت

در این روش تمام مطالعات توسط کارفرما و مشاور انجام می‌شود و پیمانکار موظف است که از ابتدا تا انتهای کار مسئولیت همه کارها را بر عهده بگیرد و فقط کارفرما حق نظارت دارد که به همین منظور شما می‌توانید با کارشناسان گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی به صورت آنلاین ارتباط و در زمینه انواع قرارداد ساخت مشاوره و راهنمایی بگیرید.

قرارداد EPC

از انواع قرارداد ساخت دو عاملی قرارداد EPC است که این قرارداد بسیار پیچیده است و تمام مسئولیت طراحی و اجرا بر عهده پیمانکار است. این روش در زمان صرفه جویی، کارفرما ریسک کمتر دارد، هماهنگی بین طرح و اجرا، کارفرما با مسائل درگیر نمی شود، آزادی عمل پیمانکار در اجرا از مزایای این روش است.

قراردادهای سه عاملی یا سنتی

در این نوع قرارداد سه نفر کارفرما، پیمانکار و مشاور حضور دارند که به این روش پیمانی می‌گویند. این روش از قدیمی‌ترین روش‌ها برای اجرا است که کارفرما طراحی پروژه را با مشاور انجام و اجرای طرح با پیمانکار است. مسئولیت تامین مالی با کارفرما است و مشاور و پیمانکار مشکلات و کارها را پی گیری و به کارفرما اعلام می‌کنند و کارفرما هماهنگی‌های لازم برای طراحی و ساخت و اجرا را در پروژه‌های عمرانی انجام می‌دهد.

قراردادهای چهار عاملی

یکی دیگر از انواع قرارداد ساخت قراردادهای چهار عاملی است که علاوه بر کارفرما، پیمانکار، مشاور و یک فرد چهارم هم وجود دارد تا وظایف و مسئولیت کار کارفرما را برعهده بگیرد. این قرارداد به چند دسته تقسیم می‌شود : پیمانکاری مدیریت یا مدیریت طرح، مدیریت ساخت، مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی.

انواع قرارداد ساخت ساختمان

قراردادهای پیمانکاری مدیریت یا مدیریت طرح

در این نوع قرارداد مدیریت پروژه و کنترل عملیات بر عهده عامل چهارم است. مدیریت طراحی و ساخت و کوتاه شدن زمان پروژه، کاهش ریسک کارفرما، کمک و همفکری مشاور و پیمانکار برای بهتر شدن پروژه و ایجاد تقسیم کار بین عوامل در این نوع قرارداد مشاهده می‌شود.

قرارداد مدیریت ساخت یکی از انواع قرارداد ساخت

در این قرارداد عامل چهارم در کنار کارفرما نظارت اجرا را انجام می‌دهد و به عنوان نماینده کارفرما از کارهای کارفرما کم و در اصل قدرت اجرایی دارد.

قرارداد مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه

یکی دیگر از انواع قرارداد ساخت چهار عاملی این است که از ابتدای کار تا انتهای کار عامل چهارم فعالیت می‌کند. مدیریت پیمان را در مراحل اجرا دارد ولی در طراحی دخالتی ندارد و فقط نماینده کارفرما است و بعضی وظایف را انجام می‌دهد.

قرارداد مدیریت اجرایی

این روش مشابه با مدیریت پیمان است. کارفرما فردی را به عنوان اجرای و انتخاب کلیه قراردادها، نیروهای نظارتی، تامین مصالح و به عنوان نماینده کارفرما انتخاب می‌کند.در این روش مدیر اجرایی حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. این روش از بهترین روش‌ها برای استانداردهای مدیریت است که به همین منظور شما می‌توانید به سایت گروه طرح و ساخت مهندس فرحزادی مراجعه کنید. همچنین نحوه قراردادهای مختلف در ساخت و اجرا را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

در مورد انواع قرارداد ساخت جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی چه مواردی هستند صحبت کردیم. این قراردادها بسیار اهمیت دارند و اکثر پیمانکاران و کارفرماها قبل از اجرای یک پروژه از این قراردادها استفاده می‌کنند. به همین منظور شما می‌توانید با گروه طرح و ساخت مهندس فرح زادی ارتباط و از انواع قراردادها برای اجرا و ساخت اطلاع حاصل کنید.